czekolaada

96 tekstów – auto­rem jest cze­kolaada.

Życie jest jak drze­wo. Gałęzie wy­bora­mi. Od nas za­leży ja­kiego wy­boru do­kona­my, jak długie i owoc­ne będzie nasze życie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2014, 18:56

Nie pot­rze­buję byś ciągle pow­tarzał, że mnie kochasz.
Okaż to.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lipca 2013, 19:13

Nie ty­le w łzie wo­dy, ile smutku.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 lipca 2013, 23:36

Będę dźwi­gać ciężar Twych problemów
by­leby kąci­ki Twoich ust pod ni­mi nie opadły. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lipca 2013, 21:35

Oka­zał się jej drzwiami do no­wego życia.
Życia w szczęściu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 lipca 2013, 12:54

To uczu­cie,
widząc w je­go oczach miłość do innej.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 czerwca 2013, 23:31

cza­sem w słowach ująć ciężko,
co się czuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2013, 23:51

Przy To­bie na­wet o sobie
myśli mam lepsze 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 maja 2013, 00:03

Niektórzy na słowa nie zważają.
Słowa­mi jak żmi­je kąsają. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 maja 2013, 01:34

Wiele bym zro­biła dla os­tatniej chwi­li z Tobą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 kwietnia 2013, 23:11
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czekolaada

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność